ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05132025 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد. چهارراه شهدا بين بهجت 9/1 و 11 مراجعه نمایید.